Adam Ciołkosz

Adam Ciołkosz

[Zapraszamy do zapoznania się z biogramem kolejnej postaci: tekstem i spotem filmowym]

Harcerz, porucznik WP, polityk

(ur. 5 stycznia 1901 w Krakowie – zm. 1 października 1978 w Londynie) 

Uczeń i absolwent Gimnazjum I w Tarnowie. Współtwórca polskiego harcerstwa (współtworzył m.in. drużyny w Tarnowie, Zakopanem, Wiedniu, na Warmii i Mazurach).

Pierwsze lata I wojny światowej spędził z rodziną w Wiedniu. We wrześniu 1918 r. jako komendant „Dzielnicy Tarnowskiej” wraz ze starszymi harcerzami powołał Pogotowie Narodowe. W nocy 30/31 X 1918, współpracując z Polską Organizacją Wojskową i Organizacją WOLNOŚĆ, współdowodził akcją rozbrajania Austriaków w Tarnowie. W listopadzie 1918 na czele oddziału młodych ochotników z Tarnowa wziął udział w walkach o Lwów.

Po ukończeniu gimnazjum (1919) kształcił się na Wydziale Prawa UJ. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., walczył w bitwach o Wilno, Grodno i Warszawę. W 1921 r. brał udział w III Powstaniu Śląskim, m.in. w bojach o Górę Św. Anny. Następnie ukończył przerwane studia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz krakowską Szkołę Nauk Politycznych.

Należał do założycieli Wolnego Harcerstwa (1921). W 1921 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, której wkrótce stał się jednym z liderów. W roku 1928 został posłem. Latem 1930 współtworzył Centrolew. Aresztowany, sądzony i skazany w słynnym procesie brzeskim (1932) a potem więziony w Krakowie, Tarnowie i Wiśniczu.

W latach 1931-1939 był członkiem Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Po wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną przedostał się przez Rumunię do Paryża, a następnie Londynu. Na emigracji objął funkcję sekretarza Komitetu Zagranicznego PPS. Od 1940 r. był członkiem Rady Narodowej, a od 1941 wchodził w skład Komitetu Ministrów do Spraw Kraju.

Zdeklarowany antykomunista. Do końca życia jeden z liderów politycznej emigracji polskiej w Londynie i wieloletni przywódca PPS. W roku 1966 z jego inicjatywy odbył się Światowy Zjazd Polski Walczącej. W l. 1952-1978 stały felietonista Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Redaktor „Robotnika”. Autor licznych prac naukowych, publicystycznych i popularyzatorskich, m.in. współautor – wraz z żoną Lidią – „Zarysu dziejów socjalizmu polskiego”.

Biogram opracowała dr Maria Żychowska 

Comments are closed.
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube