Dofinansowanie projektu z programu „Niepodległa”

Dofinansowanie projektu z programu „Niepodległa”

Miło nam poinformować, że nasz wniosek dotyczący dofinansowania zainaugurowanej właśnie jesiennej kampanii społecznej „Pierwsi Niepodlegli” znalazł się w gronie wniosków najwyżej ocenionych przez komisję konkursową pierwszej edycji programu dotacyjnego „Niepodległa”. Dzięki otrzymanej dotacji już w najbliższych tygodniach będziemy mogli zintensyfikować swoje prace w  kolejnych miastach i subregionach Polski południowo-wschodniej.

Biuro Programu Niepodległa jest instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA.

Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków – to główny cel NIEPODLEGŁEJ. Przyjęty 24 maja 2017 r. przez rząd program łączył będzie inicjatywy organizowane z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program obchodów, dzięki Programowi NIEPODLEGŁA, będzie mógł połączyć wszystkich Polaków, pomimo różnic, bez względu na światopogląd czy poglądy polityczne, tak jak sto lat temu Niepodległa połączyła podzielony zaborczymi granicami Naród.

Nadzór nad realizacją programu oraz przebiegiem wydarzeń rocznicowych powierzono  Pełnomocnikowi Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosławowi Sellinowi. Do zarządzania i koordynacji programem wyznaczono Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Program zakłada działania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy – to projekty, za które odpowiedzialne będą narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród tych projektów znajdziemy wystawy (m.in. „Stanisław Wyspiański – katalog” w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1918-1989” w Zamku Królewskim w Warszawie, „Stulecie Awangardy w Polsce” w Muzeum Sztuki w Łodzi), koncerty (m.in. sześć koncertów symfonicznych „powstało w wolnej Polsce, realizowanych przez Filharmonię Narodową) oraz filmy (m.in. cykl pt. „Polska Niepodległa – historia w ożywionych obrazach” realizowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, cykl „Rzeczpospolita modernistyczna” realizowany przez Polski instytut Sztuki Filmowej). Poza tym zaplanowano produkcję serii gier edukacyjnych, stworzenie murali, akcję „Narodowe Śpiewanie” (na wzór popularnego „Narodowego Czytania”) i wiele innych projektów.

Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu NIEPODLEGŁA (BPN) – w drugiej połowie 2017 r. BPN uruchomił programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległą” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).

Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza. Będą to projekty prezentujące dorobek polskiej kultury ostatniego stulecia, ukazany w perspektywie tysiącletniej historii Polski. Zadania realizowane przez IAM zostały wpisane w trzy ścieżki tematyczne: „Ignacy Jan Paderewski. Ikona Niepodległości”, „Polonia i Polacy za granicą”, „Polki”, „Pokolenie Niepodległej”, „Awangarda”, „Robotnicy”, „Duchowość Niepodległej”.

Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Są one spoiwem dla wszystkich działań, realizowanych w każdym z trzech priorytetów programu NIEPODLEGŁA.

Comments are closed.
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube