Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram zaktualizowany

Lata 2017 – 2019

  (etap lokalny – przygotowanie projektu / wypracowanie podstawowych narzędzi )

Przedsięwzięcia zakończone lub finalizowane:

 • styczeń – maj 2017 – skompletowanie zespołu badaczy i instytucji partnerskich (media, muzea, samorządy, kuratoria, szkoły itd.)

 • 22 marca 2017 – oficjalna inauguracja projektu, pierwsza sesja naukowo-badawcza w Tarnowie, prezentacja założeń projektu, pierwsze rejestracje filmowe

 • marzec – październik 2017 – etap praprodukcji filmu pełnometrażowego (wybór lokalizacji, kontraktacja ekipy, rozpoczęcie zdjęć, opracowanie scenariusza – początek rejestracji indywidualnych rozmów z historykami, rejestracja pierwszych zdjęć plenerowych

 • kwiecień 2017 – listopad 2018 – cykl roboczych, lokalnych sesji i spotkań badaczy w kolejnych miastach/ przeprowadzenie nowych kwerend w archiwach/ opracowywanie artykułów naukowych do publikacji podsumowującej / zbiór materiałów źródłowych i ikonograficznych

 • kwiecień 2017 – początek akcji zbioru pamiątek (potrwa do końca projektu) / start serwisu internetowego pierwsiniepodlegli.pl

 • do 30 czerwca 2017 – wybór i opracowanie zestawu fotografii i biogramów, rekomendowanych do użycia w trakcie I części kampanii społecznej

 • lipiec – listopad 2017 – przygotowanie I części kampanii społecznej – produkcja pocztówek, plakatów, prezentacji audiowizualnych o pierwszych 50 postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • (dodatkowy podprojekt !) czerwiec 2017 – grudzień 2019  realizacja pierwszych 35 filmów krótkometrażowych o wybranych postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • październik 2017 – początek realizacji I części kampanii społecznej (działania promocyjne, początek dystrybucji)

 • 10 listopada 2017 – konferencja popularno-naukowa, podsumowująca I etap realizacji projektu (podczas VI Festiwalu Niepodległości)

 • listopad 2017 – sierpień 2018 – podstawowe prace produkcyjne nad filmem pełnometrażowym (zdjęcia główne, opracowanie graficzne i oprawa muzyczna, itp.)

 • od stycznia 2018  – rozpoczęcie prac nad  tomem publikacji podsumowującej   segment naukowo- badawczy (artykuły naukowe historyków, dotyczące przebiegu zdarzeń historycznych w każdym mieście, wspólne opracowanie chronologiczne) 
 • marzec – wrzesień 2018 – przygotowanie II części kampanii społecznej – produkcja pocztówek, plakatów, prezentacji audiowizualnych o kolejnych 50 postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • wrzesień – listopad 2018 – postprodukcja pierwszej wersji filmu pełnometrażowego (ostateczny montaż, udźwiękowienie, synchronizacja, dodatkowe efekty specjalne, animacje)

 • przełom września/ października 2018 – początek realizacji II części kampanii społecznej (działania promocyjne, początek dystrybucji)

 • od października 2018  – realizacja serii lokalnych wystaw plenerowych na głównych placach wszystkich miast -uczestników

 • od października 2018  – seria oficjalnych gali finałowych podsumowujących lokalną część projektu we wszystkich miastach – uczestnikach, w tym m.in.:

     • prapremierowe pokazy wersji podstawowej filmu „Pierwsi Niepodlegli”

 • 2019 – rozpoczęcie prac nad postprodukcją wersji telewizyjnej filmu „Pierwsi Niepodlegli czyli Listopad zaczął się w Październiku”

 

Lata 2020 – 2025

(etap ogólnopolski  – produkcja filmów i publikacji wydawniczych, promocja efektów projektu)

 • jesień 2020 – przygotowanie, wydanie  i promocja albumu z kalendarium i syntetycznym opracowaniem dot. upamiętnianych wydarzeń  oraz  zestawem wszystkich 100 wizerunków i biogramów „Pierwszych Niepodległych”

 • jesień 2021 – konferencja popularno-naukowa podsumowująca „lokalny” okres projektu, spotkanie twórców projektu. Konferencji towarzyszyć będzie  promocja zasadniczego tomu publikacji podsumowującej segment naukowo- badawczy projektu (artykuły naukowe dotyczące przebiegu zdarzeń  z jesieni 1918 r. w każdym z miast-uczestników oraz szczegółowe kalendarium, czyli  uzgodniona – na podstawie badań – chronologia zdarzeń) 

 • (dodatkowy podprojekt !) systematyczna realizacja kolejnych 65 filmów krótkometrażowych o wybranych postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • (dodatkowy podprojekt !) wydanie kolejnych tomów publikacji naukowych (m.in. wyboru tekstów źródłowych)

 • dystrybucja albumu i publikacji naukowych do najważniejszych uczelni i wszystkich bibliotek w kraju

 • produkcja i ogólnopolska premiera wersji telewizyjnej filmu pełnometrażowego  oraz  telewizyjna emisja cyklu filmów krótkometrażowych

 • cykl pokazów specjalnych filmów w szkołach i instytucjach kultury oraz na przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju

 • (dodatkowy podprojekt !) cykl konferencji promujących efekty projektu w instytucjach centralnych, m.in. w Sejmie RP, Instytucie Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski i innych, których zadaniem jest kreowanie i ochrona pamięci narodowej

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube