Kategoria: 1918 – Postaci

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Dokładnie sto lat temu, 25 kwietnia 1918 roku w mieszkaniu por. Wawrzyńca Typrowicza przy ul. Grabowskiego 5 w Krakowie odbyła się narada z udziałem komendanta głównego Polskiej Organizacji Wojskowej płk Edwarda Rydza ps. Śmigły oraz polskich oficerów c.k. armii – konspiratorów tajnej organizacji niepodległościowej, której podczas tego spotkania nadano kryptonim „Wolność”. Spiskowcy z tej organizacji jesienią tego samego roku walnie przyczynili się do skutecznego przeprowadzenia bezkrwawych, zwycięskich przewrotów w miastach, które były siedzibą wielu ważnych galicyjskich garnizonów (Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia…

Czytaj więcej Czytaj więcej

„Pierwsi Niepodlegli” wśród ofiar katyńskiego ludobójstwa

„Pierwsi Niepodlegli” wśród ofiar katyńskiego ludobójstwa

Kpt. Stanisław Kawczak, mjr Stanisław Gancarz, kpt. Adam Komorowski, kpt. Stanisław Pieniążek, ppłk Ludwik Maciejowski, mjr Jan J.Kraus, mjr Franciszek Kraus, kpt. Eugeniusz Maskowicz, kpt. Władysław Jaśkiewicz, kpt. Klaudiusz Skwarczek – to nazwiska tych, którym zawdzięczamy pierwsze chwile Niepodległej w 1918 roku a którzy swoją walkę o wolność Ojczyzny zakończyli wiosną 1940 r. w dołach Katynia, Charkowa, Bykowni. Cześć ich pamięci !  

Jan Kicka

Jan Kicka

  Jan Kicka (ur. 16 maja w 1895 Bratucicach k. Bochni – zm. 17 lutego 1934 w Warszawie) Legionista, Major WP Absolwent Gimnazjum w Bochni. Należał do Związku Strzeleckiego. Podczas I wojny światowej w 2 pułku piechoty Legionów Polskich. Po tzw. kryzysie przysięgowym w 100. śląsko-morawskim pułku piechoty. W maju 1918 r. został urlopowany z frontu. We wrześniu objął w Nowym Sączu po Bronisławie Pierackim, który udał się do Lwowa, komendę obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej. Nawiązał współpracę z organizacją „Wolność”…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube