Kategoria: Wadowice 1918 – Postaci

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Dokładnie sto lat temu, 25 kwietnia 1918 roku w mieszkaniu por. Wawrzyńca Typrowicza przy ul. Grabowskiego 5 w Krakowie odbyła się narada z udziałem komendanta głównego Polskiej Organizacji Wojskowej płk Edwarda Rydza ps. Śmigły oraz polskich oficerów c.k. armii – konspiratorów tajnej organizacji niepodległościowej, której podczas tego spotkania nadano kryptonim „Wolność”. Spiskowcy z tej organizacji jesienią tego samego roku walnie przyczynili się do skutecznego przeprowadzenia bezkrwawych, zwycięskich przewrotów w miastach, które były siedzibą wielu ważnych galicyjskich garnizonów (Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia…

Czytaj więcej Czytaj więcej

„Pierwsi Niepodlegli” wśród ofiar katyńskiego ludobójstwa

„Pierwsi Niepodlegli” wśród ofiar katyńskiego ludobójstwa

Kpt. Stanisław Kawczak, mjr Stanisław Gancarz, kpt. Adam Komorowski, kpt. Stanisław Pieniążek, ppłk Ludwik Maciejowski, mjr Jan J.Kraus, mjr Franciszek Kraus, kpt. Eugeniusz Maskowicz, kpt. Władysław Jaśkiewicz, kpt. Klaudiusz Skwarczek – to nazwiska tych, którym zawdzięczamy pierwsze chwile Niepodległej w 1918 roku a którzy swoją walkę o wolność Ojczyzny zakończyli wiosną 1940 r. w dołach Katynia, Charkowa, Bykowni. Cześć ich pamięci !  

Franciszek Ksawery Alter

Franciszek Ksawery Alter

Generał brygady WP (ur. 22 listopada 1889 r. we Lwowie – zm. 23 stycznia 1945 r. w Garmisch-Partenkirchen).  W  l. 1900-05 uczył się w lwowskim II Gimnazjum, następnie w Korpusie Kadetów przy austriackim 95 pułku piechoty (pp). W 1909 r. przydzielono go do austriackiego 56 pp stacjonującego w Wadowicach i Krakowie. Od 1912 r. jako ppor. objął służbę w Komendzie Uzupełnień 56 pp w Wadowicach, gdzie służył do 1916 r., po czym przeszedł na stanowisko liniowe. Od I 1917 r. był…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube