Kategoria: Rzeszów 1918 – Postaci

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Dokładnie sto lat temu, 25 kwietnia 1918 roku w mieszkaniu por. Wawrzyńca Typrowicza przy ul. Grabowskiego 5 w Krakowie odbyła się narada z udziałem komendanta głównego Polskiej Organizacji Wojskowej płk Edwarda Rydza ps. Śmigły oraz polskich oficerów c.k. armii – konspiratorów tajnej organizacji niepodległościowej, której podczas tego spotkania nadano kryptonim „Wolność”. Spiskowcy z tej organizacji jesienią tego samego roku walnie przyczynili się do skutecznego przeprowadzenia bezkrwawych, zwycięskich przewrotów w miastach, które były siedzibą wielu ważnych galicyjskich garnizonów (Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Włodzimierz Babka

Włodzimierz Babka

Major WP, nauczyciel (ur. 23 X 1892 w Giedlarowej – zm. w 1959 w Szczecinie)  Student Szkoły Politechnicznej we Lwowie, członek Polskich Drużyn Strzeleckich. Od 1914 r. walczył w szeregach armii austriackiej, awansowany na porucznika. W 1918 r. po powrocie z dwuletniej niewoli rosyjskiej konspirator Polskiej Organizacji Wojskowej w Stryju. W październiku tego samego roku powołany na komendanta okręgu POW w Rzeszowie. W drodze do Krakowa po odbiór nominacji, 31 października popołudniu zatrzymał się w Rzeszowie, organizując oraz kierując akcją…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube