Kategoria: Kraków 1918 – Postaci

Wincenty Witos

Wincenty Witos

  Jeden z Ojców Niepodległości. Przywódca masowego ruchu ludowego w Galicji, który swoim – niekwestionowanym nie tylko wśród ludu –  autorytetem jednoznacznie i konsekwentnie wspierał dążenia niepodległościowe, ale też zjednoczenie  wszystkich  ziem polskich. Lider powstałej 28 października 1918 r. w Krakowie, Polskiej Komisji Likwidacyjnej, pełniącej rolę przedstawicielstwa centralnej władzy niepodległego już państwa polskiego na ziemiach likwidowanego właśnie zaboru austriackiego. PKL powołana została w opozycji do Rady Regencyjnej w Warszawie, opanowanej przez  środowiska konserwatywne i monarchistyczne.  

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Sto lat temu powołano organizację „Wolność”

Dokładnie sto lat temu, 25 kwietnia 1918 roku w mieszkaniu por. Wawrzyńca Typrowicza przy ul. Grabowskiego 5 w Krakowie odbyła się narada z udziałem komendanta głównego Polskiej Organizacji Wojskowej płk Edwarda Rydza ps. Śmigły oraz polskich oficerów c.k. armii – konspiratorów tajnej organizacji niepodległościowej, której podczas tego spotkania nadano kryptonim „Wolność”. Spiskowcy z tej organizacji jesienią tego samego roku walnie przyczynili się do skutecznego przeprowadzenia bezkrwawych, zwycięskich przewrotów w miastach, które były siedzibą wielu ważnych galicyjskich garnizonów (Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Antoni Stawarz

Antoni Stawarz

Kapitan WP (ur. 4 stycznia 1889 w Tuchowie – zm. 19 października 1955 r. w Krakowie)  Urodził się w kolejarskiej rodzinie o korzeniach tatarskich. Absolwent II Gimnazjum w Nowym Sączu (1910). Rozpoczął studia prawnicze na UJ. W czasie I wojny św. zmobilizowany, służył w 57. – tarnowskim – pułku piechoty (pp), walcząc na różnych frontach, m.in. w Serbii i we Włoszech. Od 1916 r. – podporucznik, w 1917 – porucznik. Prowadził pracę konspiracyjno – niepodległościową wśród Polaków służących w armii…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube