Harmonogram

Harmonogram

Rok 2017 i 2018

  (etap lokalny – przygotowanie projektu / wypracowanie podstawowych narzędzi )

Przedsięwzięcia zakończone lub finalizowane:

 • styczeń – maj 2017 – skompletowanie zespołu badaczy i instytucji partnerskich

 • 22 marca 2017 – oficjalna inauguracja projektu, pierwsza sesja naukowo-badawcza w Tarnowie, prezentacja założeń projektu, pierwsze rejestracje filmowe

 • marzec – październik 2017 – etap praprodukcji filmu pełnometrażowego (wybór lokalizacji, kontraktacja ekipy, rozpoczęcie zdjęć, opracowanie scenariusza – początek rejestracji indywidualnych rozmów z historykami, rejestracja pierwszych zdjęć plenerowych / pozyskiwanie partnerów projektu (media, muzea, samorządy, kuratoria, szkoły itd.)

 • kwiecień 2017 – listopad 2018 – cykl roboczych, lokalnych sesji i spotkań badaczy w kolejnych miastach/ przeprowadzenie nowych kwerend w archiwach/ opracowywanie artykułów naukowych do publikacji podsumowującej / zbiór materiałów źródłowych i ikonograficznych

 • kwiecień 2017 – początek akcji zbioru pamiątek (potrwa do końca projektu) / start serwisu internetowego pierwsiniepodlegli.pl

 • do 30 czerwca 2017 – wybór i opracowanie zestawu fotografii i biogramów, rekomendowanych do użycia w trakcie I części kampanii społecznej

 • lipiec – listopad 2017 – przygotowanie I części kampanii społecznej – produkcja pocztówek, plakatów, prezentacji audiowizualnych o pierwszych 50 postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • (dodatkowy podprojekt !) czerwiec 2017 – grudzień 2018 realizacja pierwszych 35 filmów krótkometrażowych o wybranych postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • październik 2017 – początek realizacji I części kampanii społecznej (działania promocyjne, początek dystrybucji)

 • 10 listopada 2017 – konferencja popularno-naukowa, podsumowująca I etap realizacji projektu (podczas VI Festiwalu Niepodległości)

 • listopad 2017 – sierpień 2018 – podstawowe prace produkcyjne nad filmem pełnometrażowym (zdjęcia główne, opracowanie graficzne i oprawa muzyczna, itp.)

Przedsięwzięcia realizowane i planowane:

 • marzec – wrzesień 2018 – przygotowanie II części kampanii społecznej – produkcja pocztówek, plakatów, prezentacji audiowizualnych o kolejnych 50 postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • wrzesień – październik 2018 – postprodukcja filmu (m.in. ostateczny montaż, udźwiękowienie, synchronizacja, dodatkowe efekty specjalne, animacje)

 • przełom września/ października 2018 – początek realizacji II części kampanii społecznej (działania promocyjne, początek dystrybucji)

 • październik 2018 – listopad 2019 – realizacja serii lokalnych wystaw plenerowych na głównych placach wszystkich miast -uczestników

 • koniec października i listopad 2018 – seria oficjalnych gali finałowych podsumowujących projekt we wszystkich miastach – uczestnikach, w tym m.in.:

     • prapremierowe pokazy filmu „Pierwsi Niepodlegli”,

     • wydanie i promocja albumu z kalendarium upamiętnianych wydarzeń oraz zestawem wszystkich 100 wizerunków i biogramów „Pierwszych Niepodległych”

 • listopad 2018 – rozpoczęcie prac nad postprodukcją wersji telewizyjnej filmu „Pierwsi Niepodlegli czyli Listopad zaczął się w Październiku”

 • listopad 2018 – pilotaż serii filmów krótkometrażowych w telewizji  regionalnej/ ogólnopolskiej
 • koniec roku 2018 – wydanie I tomu publikacji podsumowującej segment naukowo-badawczy projektu (artykuły naukowe dotyczące przebiegu zdarzeń sprzed 100 lat w każdym z miast-uczestników + chronologia zdarzeń)

Rok 2019 i 2020

(etap ogólnopolski  – produkcja filmów, promocja efektów projektu)

 • początek 2019 – konferencja popularno-naukowa podsumowująca zasadniczy okres projektu, spotkanie twórców projektu

 • (dodatkowy podprojekt !) realizacja kolejnych 65 filmów krótkometrażowych o wybranych postaciach „Pierwszych Niepodległych”

 • (dodatkowy podprojekt !) wydanie kolejnych tomów publikacji naukowych (m.in. wyboru tekstów źródłowych)

 • dystrybucja albumu i publikacji naukowych do najważniejszych uczelni i wszystkich bibliotek w kraju

 • ogólnopolska premiera wersji telewizyjnej filmu pełnometrażowego i telewizyjna emisja cyklu filmów krótkometrażowych

 • cykl pokazów specjalnych filmów w szkołach i instytucjach kultury oraz na przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju

 • (dodatkowy podprojekt !) cykl konferencji promujących efekty projektu w instytucjach centralnych, m.in. w Sejmie RP, IPN, Muzeum Historii Polski i/lub innych, których zadaniem jest kreowanie i ochrona pamięci narodowej

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube