Czy Nowy Sącz pierwszy podporządkował się rządowi w Warszawie ?

Czy Nowy Sącz pierwszy podporządkował się rządowi w Warszawie ?

Wśród entuzjastycznych reakcji na manifest Rady Regencyjnej z 7 X, które falą przelewały się przez cały kraj,  nie da się nie docenić wagi uchwały podjętej 9 X 1918 r. przez Radę Miejską Nowego Sącza, która „z powodu proklamacji wolnej i zjednoczonej Polski” postanowiła nadać do Rady Regencyjnej „telegram hołdowniczy”.
Jest to pierwszy (chronologicznie) znany nam akt poddania się władzy w Warszawie przez którykolwiek z samorządów w Galicji, która  znajdowała się poza obszarem Królestwa Polskiego, czyli obszarem jurysdykcji regentów.
Co ciekawe, sądecki dokument odkryli Jerzy Giza i Leszek Zakrzewski zaledwie rok temu w lokalnym oddziale archiwum państwowego, w ramach kwerend, o które poprosiliśmy lokalnych historyków – uczestników realizowanego przez nas projektu „Pierwsi Niepodlegli”. Przez 99 lat dokument spoczywał niezauważony przez badaczy.
Sytuacja ta obrazuje z jak poważnymi zaniechaniami badawczymi mieliśmy (i mamy wciąż) w tym temacie do czynienia. Wiele archiwów, również tych powszechnie dostępnych, kryje zapewne wciąż niejedną niespodziankę.

Comments are closed.
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube