Henryk Suchanek

Henryk Suchanek

 

Ur. 1871 r. w Budapeszcie – zm. 7 listopada 1940 r. w Warszawie

INŻYNIER, DZIAŁACZ SPOŁECZNY

Syn Antoniego (powstańca styczniowego) i Emmy Nechay. Absolwent studiów politechnicznych. Naczelnik warsztatów kolejowych w Nowym Sączu w latach 1901-1920. Wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu, a w l. 1913-1922 prezes Tow. Tatrzańskiego oddział „Beskid”. Jeden z propagatorów skautnigu, szczególnie żeńskiego, w mieście. Od 1912 członek Komitetu Obywatelskiego w Nowym Sączu. Radny Rady Miejskiej.

W roku 1914 jeden z inicjatorów założenia na sądeckim dworcu „Herbaciarni Czerwonego Krzyża”. Pod koniec I wojny św. współorganizował w mieście konspiracyjną komórkę Polskiej Organizacji Wojskowej.

W 1918 r. wiceprzewodniczący Tymczasowej Powiatowej Komisji Likwidacyjnej w Nowym Sączu, w jaką przekształcił się tajny dotąd Komitet Obywatelski (przewodniczył burmistrz dr Władysław Barbacki). Aktywny w trakcie przewrotu antyaustriackiego w Nowym Sączu. 2 XI przyjął od urzędników magistratu przysięgę na wierność Rzeczypospolitej. Od 14 XI 1918 r. oficjalnie prezes Powiatowej Komisji Likwidacyjnej, która rezydowała w siedzibie przy ul. Dunajewskiego.

W roku 1920 stanął na czele Pogotowia Narodowego — z siedzibą w gmachu sądeckiego „Sokoła”, które ogłosiło 15 VII 1920 r. ochotniczy zaciąg do armii. Spośród ochotników, po przeszkoleniu 140-osobowy oddział wysłano do dyspozycji armii gen. Hallera, a 150 ochotników, którzy nie spełnili wymogów lekarskich utworzyło oddział Straży Obywatelskiej w mieście. Za tę akcję otrzymał odznakę „Stanęli w potrzebie”.

Racjonalizator, autor lub współautor kilku patentów, m.in. wynalazku systemu “Suchanek”- hamulca przestawnego w wagonach.

W roku 1920 mianowany wiceprezesem dla spraw technicznych Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie. Od IV 1921 zastępca Dyrektora Departamentu Mechanicznego i Zasobów Ministerstwa Kolei Żelaznych w Warszawi, a nastepnie dyrektor Związku Polskich Wytwórców Wagonów i Parowozów.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Ojciec Antoniego K. Suchanka, wybitnego malarza- marynisty.

Biogram na podstawie notek Leszka Zakrzewskiego i Jerzego Gizy.

Comments are closed.
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube