TADEUSZ REGER – „Powstań, ludu śląski” (film)

TADEUSZ REGER – „Powstań, ludu śląski” (film)

Tadeusz Reger (1972-1938),  to jedna z najważniejszych -na drodze Śląska Cieszyńskiego do niepodległej Polski – postaci.

Zapraszamy na krótki film poświęcony temu wydawcy, społecznikowi, Legioniście, jednemu z 3 głównych filarów personalnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, politykowi i posłowi (PPSD i PPS).

TADEUSZ REGER

Polityk, społecznik, publicysta

Ur.12 kwietnia 1872 w Nowym Jorku – zm. 15 października 1938 w Bystrej Śląskiej

Syn Karola, architekta oraz Emmy Koch. Uczeń szkoły ludowej oraz gimnazjum (1885-1888) w Przemyślu. Absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1889). Student farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim – relegowany za działalność w ruchu robotniczym (1882-1893). W 1895 r. osiedlił się w Porębie. Wydawca pism „Wieniec” i „Pszczółka” (1896/1897). W 1897 r. zamieszkał w Cieszynie. Działacz Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego (1897-1918). Założyciel stowarzyszenia górników „Siła” z siedzibą w Orłowej (1900) i pierwszego stow. pracowników aptekarskich „Unitas”. Lider Robotniczego Stow. Kulturalno-Oświatowego „Siła” (do 1938). Współorganizator Związku Strzeleckiego (1910) na Śląsku Cieszyńskim. Współzałożyciel i redaktor pism „Równość” (od 1897) i „Robotnik Śląski” (od 1903) oraz red. „Naprzód” (od 1893). Propagator ruchu spółdzielczego, założył m.in. pierwszą spółdzielnię Konsum Robotniczy w Orłowej (ok. 1896). Przewodniczący Towarzystwa Kasy Chorych w Cieszynie (1908-1929). W 1907 i 1911 r. wybierany do Rady Państwa w Wiedniu. Radny miasta Cieszyna (od 1913).

W czasie I wojny światowej zaangażowany w pracę Sekcji Śląskiej Naczelnego Komitetu Narodowego. Oficer Legionów Polskich. W październiku 1918 r. jeden z trzech prezesów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Od 1919 r. przedstawiciel Śl. Cieszyńskiego w Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska, Spisza i Orawy.

Od 1919 r. członek władz Polskiej Partii Socjalistycznej. Poseł na Sejm RP (1919-1935). Zgromadził w Cieszynie cenny księgozbiór obejmujący głównie publikacje dotyczące polskiego ruchu niepodległościowego i druki socjalistyczne. Pochowany w Cieszynie. Ojciec Witolda, działacza ruchu harcerskiego.

Biogram na podstawie Elektronicznego Słownika Biograficznego Śląska Cieszyńskiego.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Comments are closed.
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube