Karol Kawęcki

Karol Kawęcki

Prezentujemy sylwetkę dowódcy Straży Studenckiej POW w Tarnowie, zrzeszającej jesienią 1918 r. starszą młodzież gimnazjalną i pozagimnazjalną Tarnowa, szkoloną przez i działającą pod egidą Polskiej Organizacji Wojskowej. To on i jego podkomendni około północy z 30 na 31 października, współdziałając z harcerzami z Pogotowia Narodowego, zaczęli rozbrajać na tarnowskim dworcu PKP, a potem na ulicach miasta austriackich żołnierzy.

KAROL STEFAN KAWĘCKI (1900-1973)

LEGIONISTA, EKONOMISTA

Ur. 1 listopada 1900 r. w Żywcu – zm. 1 grudnia 1973 r. w Hartford (USA).

Jego ojcem był Jan Hipolit, inżynier budownictwa, który na przełomie XIX i XX w. pracował przy regulacji rzeki Soły. Następnie przebywał w Dębicy,
a w 1908 r. przeniósł się z rodziną do Tarnowa, gdzie w tym samym roku zmarł. Matką była Tekla Rojek, trzecia z kolei żona Jana Hipolita, która po śmierci męża zajęła się wychowaniem dzieci, także z poprzednich małżeństw. Zmarła w Krakowie w 1947 r.

Karol Kawęcki uczęszczał do ck II Gimnazjum w Tarnowie. Działał w harcerstwie.
W październiku 1917 r., będąc w VII klasie, wstąpił do Polskiego Korpusu Posiłkowego1. Służył w 2. Pułku Ułanów. W lutym 1918 r., po bitwie pod Rarańczą, został internowany na Węgrzech,
a w kwietniu 1918 r. trafił na front włoski. Wyczerpany chorobą, został zwolniony z wojska i w sierpniu 1918 r. powrócił do Tarnowa. Wznowił naukę w II Gimnazjum. Związał się z miejscowymi strukturami Polskiej Organizacji Wojskowej. Na prośbę komendanta obwodu, porucznika Władysława Dziadosza, zorganizował w tarnowskich szkołach średnich Sekcję Studencką POW. Stanął na jej czele. Sekcja liczyła ponad 30 członków. W jej ramach odbywały się kursy wojskowe, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Wzięła ona udział w akcjach dywersyjnych, zapobiegając wywozowi w głąb Austrii wartościowych transportów. Prowadziła działalność propagandową. Pomagała wyrabiać fałszywe dokumenty dla działaczy ukrywających się przed austro-węgierskim wywiadem. Sekcja Studencka wzięła aktywny udział w przewrocie wojskowym w Tarnowie w nocy z 30 na 31 października 1918 r., m.in. dokonując pierwszych rozbrojeń zaborców na dworcu kolejowym i na ulicach miasta.

W grudniu 1918 r. Karol Kawęcki wyruszył na odsiecz Lwowa i wziął udział w walkach polsko-ukraińskich. Zdał egzamin dojrzałości w tarnowskim II Gimnazjum 19 lutego 1919 r. Ukończył Akademię Handlową w Krakowie. Odbył studia wojskowe w Szkole Podchorążych w Warszawie. Pracował jako prokurent Banku Polskiego w Tarnowie, Warszawie, a w ostatnich latach przed kolejną wojną w Krakowie.

Po klęsce wrześniowej – przez Rumunię i Bałkany – przedostał się z rodziną do Francji. Brał udział we francuskim ruchu oporu (Résistance) jako oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie na emigracji, m.in. w Anglii, a potem w USA, gdzie pracował m.in. jako księgowy i gdzie aktywnie włączył się w życie Polonii.

Spoczywa na cmentarzu w New Britain,  hrabstwo Hartford, w stanie Conecticut (USA).

Żonaty od 1926 r. z Marią z Goldnerów „Marylą”, która zmarła w 1946 r. w Grenoble we Francji. Na Starym Cmentarzu w Tarnowie w rodzinnym grobowcu pochowani są Jan Hipolit Kawęcki oraz dwie siostry Karola: Olga (zmarła w 1920 r. w wieku 21 lat) i Janina Taźbierska (zmarła w 1984 r.). Na tablicy umieszczeni są także Karol Kawęcki i jego żona Maria, ale w wymiarze symbolicznym.

1  Formacja utworzona przez Austro-Węgry 20 września 1916 r. z Legionów Polskich.

Na podstawie biogramu autorstwa Wojciecha Sypka. 

Comments are closed.
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube